Abraçades


El millor de la meva feina és que quan estàs trista, tens un munt de persones disposades a abraçar-te.

Amor


Mi destino es el que yo decido 
El que yo elijo para mi 
A quien le importa lo que yo haga? 
A quien le importa lo que yo diga? 

Custom Rosalía

TUTORIAL Desmuntar Playmobil gordo/embaraçada o nens o amb cames (banyador)

Aquí us explicaré com desmuntar Playmobils dels "difícils". Aquests no es poden desmuntar només amb les mans (com vaig explicar en un anterior tutorial), en aquest cas necessitarem unes tenalles.
Aquí os explicaré como desmontar Playmobils los "difíciles". Estos no se pueden desmontar sólo con las manos (como expliqué en un anterior tutorial), en este caso necesitaremos unas tenazas.

Necessitarem:
Playmobil: Tipus gras o embarassada, nens i nenes o tipus dels que porten banyador/tenen les cames per separat.
Tenalles.
Teixit qualsevol.

Necesitaremos:
- Playmobil: Tipo graso o embarazada, niños y niñas o tipo de los que llevan bañador / tienen las piernas por separado.
- Tenazas.
- Tejido cualquiera.Embolicarem el cap del nostre Playmobil amb el teixit tal com indico a la foto. La roba és per evitar que es ratlli o es trenqui el nostre Playmobil.
Envolveremos la cabeza de nuestro Playmobil con el tejido tal como indico en la foto. La ropa es para evitar que se raye o se rompa nuestro Playmobil.


Agafarem el cap del Playmobil a través de la roba, just pel coll, amb les tenalles. Tal com surt a la foto.
Amb l'altra mà agafarem les cames o el cos del Playmobil.
Tomaremos el jefe del Playmobil a través de la ropa, justo por el cuello, con las tenazas. Tal como sale en la foto.
Con la otra mano tomaremos las piernas o el cuerpo del Playmobil.


Ara estirarem fins que surti el cap. Amb els Playmobil gordos haurem de fer una mica més de força.
Ahora estirar hasta que salga la cabeza. Con los Playmobil gordos tendremos que hacer algo más de fuerza.


Un cop tenim el cap fora, les altres peces són fàcils de desmuntar.
Una vez tenemos la cabeza fuera, las otras piezas son fáciles de desmontar.
Tornada a l'escola al Japó


Yurika San comença la primaria, desprès de les vacances de primavera...